PODĚKOVÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOMEČEK ZA SPONZORSKÝ DAR

21.12.2007 00:00

 Občanské sdružení Domeček obdrželo od organizátorů prosincového charitativního koncertu J.Dědečka sponzorský dar ve výši 31 180, - Kč. Tento finanční obnos bude věnován na nákup keramické pece. Díky keramické peci můžeme rozšířit sortiment prací ve výtvarně keramickém kroužku, který je jedním ze zájmových útvarů, jež Domeček svým členům - mentálně postiženým, ale i zdravým dětem - nabízí.

    Touto cestou bychom chtěli jménem všech členů poděkovat Církvi čs. husitské Děčín, jako hlavnímu organizátorovi a představitelům Statutárního města Děčín, pod jejichž záštitou se koncert konal. Samozřejmě děkujeme všem sponzorům, kteří svým darem podpořili naši činnost. Poděkování patří také médiím, která o této akci informovala.

Zpět