Co je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

 

SPMP je dobrovolná společenská organizace, která vznikla z iniciativy rodičů postižených dětí a odborníků z řad speciálních pedagogů, lékařů, psychologů a dalších, kteří se na péči o mentálně postižené podílejí

 

 

Hlavním posláním SPMP je :

 

 

·         všestranně pomáhat mentálně postiženým dětem, mládeži, dospělým žijícím v rodinách i ústavech

 

·         pomáhat rodinám těchto postižených

 

·         poskytovat svým členům příležitost ke sdružování, předávání zkušeností, vzájemné pomoci a podpoře

 

·         napomáhat při zlepšování základních životních podmínek postižených v oblasti výchovně vzdělávací, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené uplatnění

 

·         organizovat pro mentálně postižené a jejich rodiny co nejbohatší nabídku zájmových, kulturních, tělovýchovných, turistických i sportovních činností, přispívajících k jejich integraci do společnosti

 

·         seznamovat veřejnost s problémy mentálně postižených, s příčinami a projevy postižení, s jejími důsledky pro jedince a  jejich rodiny, a tím odstraňovat předsudky a nesprávné představy o vývojových a sociálních možnostech mentálně postižených

 

·         při své činnosti úzce spolupracovat se státními, společenskými, náboženskými a charitativními organizacemi, které se podílejí na péči o zdravotně postižené občany